dec 19, 2016

Rekonstrukcija i Sanacije Crpne Stanice u Lapovu

D.O.O „Hidro-elektro“ je izvršila sanaciju crpne stanice u Lapovu u maju 2016. godine. Buster pumpe sa potapajućim pumpama i elktro motorima Franklin Electric za snabdevanja grada Lapovo, gradjevinski, hidro-mašinski i elektro radovi na rekonstrukciji i sanaciji CS. Lapovo

OPŠIRNIJE
dec 01, 2016

PROIZVEDEN UREĐAJ ZA KONTROLISANJE VODOMERA HE 002/2016

U našem proizvodnom pogonu proizveden je Uređaj za kontrolisanje i ispitivanje vodomera HE 002/2016. Uređaj za kontrolisanje i ispitivanje vodomera od DN 15mm do DN 40 mm i mernog opsega od 0,006 m3/h do 20 m3/h, koji ispunjava uslove za ispitivanje vodomera prema MUS.Z-14/1 (“Sl.list SFRJ”) br.51/86 I MUP.Z-14/2 (Glasnik SZMDM- br.2/90 koji važi do […]

OPŠIRNIJE
nov 14, 2015

Uređaj za kontrolisanje vodomera HE 001/2014

 D.O.O Hidro-Elektro je proizveo: Uređaj najnovije generacije, sa najsavremenijom mernom opremom za kontrolisanje (baždarenje) vodomera, mešovita metoda volumetrijsko i gravimetrijska metoda ispitivanja, procesni softver i skada softverski paket, izrađen u Hidro-Elektro, omogućuju automatski prenos parametara sa mernih uređaja do PLC-a i do računara gde se automatski obrađuje i štampa izveštaj stanja vodomera. Uređaj vrši ispitivanje […]

OPŠIRNIJE
jan 14, 2013

Daljinsko čitanje stanja vodomera

DOO “HIDRO-ELEKTRO“ je u toku 2006 god. postavio pilot postrojenje u pet gradova Srbije za daljinsko čitanje vodomera i to u Zrenjan, Inđija, Obrenovac, Aleksandrovac i Užice gde je sistem odlično funkcionisao kao pilot projekat. U narednim godinama je sistem počeo da funkcioniše u vodovodima širom Srbije kao i na teritoriji Crne Gore. 

OPŠIRNIJE
jan 14, 2013

Rezultati

U dugogodišnjem proteklom periodu (32 god.) distribuiran je veliki broj novih utopnih pumpi, a broj servisiranih je troduplo veći. Karakteristično za naše preduzeće je to što na lageru uvek imamo približno oko 200-250 komada utopnih pumpi različitih kapaciteta i visine dizanja, u svakom momentu možemo odgovoriti zahtevima tržišta.

OPŠIRNIJE
jan 14, 2013

Tržište i marketing

Na osnovu trideset dve godina prisutnosti u JKP – Vodovodima, smatramo da dobro poznajemo tržiste, jer sva naša delatnost se zasniva na saradnji sa stručnim licima zaposlenim u JKP sa kojima aktivno učestvujemo u rešavanju pitanja tehničke opremljenosti i održavanja same opreme.

OPŠIRNIJE