jan 14, 2013

Daljinsko čitanje stanja vodomera

DOO “HIDRO-ELEKTRO“ je u toku 2006 god. postavio pilot postrojenje u pet gradova Srbije za daljinsko čitanje vodomera i to u Zrenjan, Inđija, Obrenovac, Aleksandrovac i Užice gde je sistem odlično funkcionisao kao pilot projekat. U narednim godinama je sistem počeo da funkcioniše u vodovodima širom Srbije kao i na teritoriji Crne Gore. 

OPŠIRNIJE
jan 14, 2013

Rezultati

U dugogodišnjem proteklom periodu (26 god.) distribuiran je veliki broj novih utopnih pumpi, a broj servisiranih je troduplo veći. Karakteristično za naše preduzeće je to što na lageru uvek imamo približno oko 200-250 komada utopnih pumpi različitih kapaciteta i visine dizanja, u svakom momentu možemo odgovoriti zahtevima tržišta.

OPŠIRNIJE
jan 14, 2013

Tržište i marketing

Na osnovu dvadeset šest godina prisutnosti u JKP – Vodovodima, smatramo da dobro poznajemo tržiste, jer sva naša delatnost se zasniva na saradnji sa stručnim licima zaposlenim u JKP sa kojima aktivno učestvujemo u rešavanju pitanja tehničke opremljenosti i održavanja same opreme.

OPŠIRNIJE