nov 14, 2015

Uređaj za kontrolisanje vodomera HE 001/2014

 D.O.O Hidro-Elektro je proizveo: Uređaj najnovije generacije, sa najsavremenijom mernom opremom za kontrolisanje (baždarenje) vodomera, mešovita metoda volumetrijsko i gravimetrijska metoda ispitivanja, procesni softver i skada softverski paket, izrađen u Hidro-Elektro, omogućuju automatski prenos parametara sa mernih uređaja do PLC-a i do računara gde se automatski obrađuje i štampa izveštaj stanja vodomera. Uređaj vrši ispitivanje […]

OPŠIRNIJE
jan 14, 2013

Rezultati

U dugogodišnjem proteklom periodu (32 god.) distribuiran je veliki broj novih utopnih pumpi, a broj servisiranih je troduplo veći. Karakteristično za naše preduzeće je to što na lageru uvek imamo približno oko 200-250 komada utopnih pumpi različitih kapaciteta i visine dizanja, u svakom momentu možemo odgovoriti zahtevima tržišta.

OPŠIRNIJE
jan 14, 2013

Tržište i marketing

Na osnovu trideset dve godina prisutnosti u JKP – Vodovodima, smatramo da dobro poznajemo tržiste, jer sva naša delatnost se zasniva na saradnji sa stručnim licima zaposlenim u JKP sa kojima aktivno učestvujemo u rešavanju pitanja tehničke opremljenosti i održavanja same opreme.

OPŠIRNIJE