nov 14, 2015

Uređaj za kontrolisanje vodomera HE 001/2014

 D.O.O Hidro-Elektro je proizveo: Uređaj najnovije generacije, sa najsavremenijom mernom opremom za kontrolisanje (baždarenje) vodomera, mešovita metoda volumetrijsko i gravimetrijska metoda ispitivanja, procesni softver i skada softverski paket, izrađen u Hidro-Elektro, omogućuju automatski prenos parametara sa mernih uređaja do PLC-a i do računara gde se automatski obrađuje i štampa izveštaj stanja vodomera. Uređaj vrši ispitivanje […]

OPŠIRNIJE