m_20160507_164455
dec 19, 2016

Rekonstrukcija i Sanacije Crpne Stanice u Lapovu

D.O.O „Hidro-elektro“ je izvršila sanaciju crpne stanice u Lapovu u maju 2016. godine. Buster pumpe sa potapajućim pumpama i elktro motorima Franklin Electric za snabdevanja grada Lapovo, gradjevinski, hidro-mašinski i elektro radovi na rekonstrukciji i sanaciji CS. Lapovo

OPŠIRNIJE
20161129_130159_smanjeno
dec 01, 2016

PROIZVEDEN UREĐAJ ZA KONTROLISANJE VODOMERA HE 002/2016

U našem proizvodnom pogonu proizveden je Uređaj za kontrolisanje i ispitivanje vodomera HE 002/2016. Uređaj za kontrolisanje i ispitivanje vodomera od DN 15mm do DN 40 mm i mernog opsega od 0,006 m3/h do 20 m3/h, koji ispunjava uslove za ispitivanje vodomera prema MUS.Z-14/1 (“Sl.list SFRJ”) br.51/86 I MUP.Z-14/2 (Glasnik SZMDM- br.2/90 koji važi do […]

OPŠIRNIJE