jul 17, 2018

Izgradnja baterije bunara ( plitki-duboki) B-24 i B-23

U toku 2017 i 2018 god. radovi na izgradnji baterije bunara B-24 i B-23 na novoj lokacji izvorišta u Indjiji.
Radovi obuhvataju bušenje bunara reversnom metodom do 240 m, gradjevinski, hidro-mašinski i elekto radovi…