dec 20, 2016

Izgradnja bunara u Beški

U oktobru 2016.godine je izvršena izgradnja bunara B-7/II u Beški, bušenje, hidrogradjevinski i elektro radovi.