O nama

više o nama...

Stvaranju kompanije Hidro-elektro predhodila je SZR za servis utopnih pumi i elektro motora “AUTOMATIKA”, osnovana juna 1986 godine. 31.10.1990 godine SZR “AUTOMATIKA” prerasta u privatno preduzeće pod nazivom PP za hidrogradnju, trgovinu i usluge ‘HIDRO-ELEKTRO UNIVERZAL”, čiji su osnivači Ratković Jovan iz Inđije i Borovica Slobodan iz Inđije sa jednakim udelom u preduzeću. 16.09.1994 godine preduzeće menja naziv u PP za hidrogradnju, trgovinu i usluge “HIDRO-ELEKTRO”, 24.06.1997 godine radi usaglašavanja sa Zakonom o preduzećima PP prerasta u D.O.O. za proizvodnju, trgovinu i usluge “HIDRO-ELEKTRO”. Vremenom je D.O.O "Hidro-elektro" korigovao svoju delatnost koja se faktički proširila na proizvodnju kontrolnih i mernih instrumenata i aparata – proizvodnju vodomera različitih profila kao i njihov servis sa zamenom originalnih delova.

DOO “HIDRO-ELEKTRO”, je tokom svih ovih godina vredno radio na stvaranju respektabilnog imidža, čije su osnovne karakteristike pouzdanost i kvalitet proizvoda kao i usluga koje vršimo. Rezultat takvog rada je razgranata mreža kupaca i dobavljača. Sarađujemo sa JKP–vodovodima i to na nivou cele Srbije ( bez Kosova ), a kako smo počeli da se bavimo proizvodnjom i distribucijom vodomera, sarađujemo i sa većim Trgovinskim kućama i baždarnicama privatnog sektora, ali i onim baždarnicama koje su u vlasništvu JKP-a. S obzirom da spadamo u granu vodoprivrede, smatramo da je naš doprinos razvoju te grane “znatan”.

Kao veoma odgovorna kompanija sa visokim ciljevima i reputacijom pouzdanog prodavca, DOO HIDRO-ELEKTRO u svom poslovanju obezbeđuju proizvode najvišeg kvaliteta, stvarajući podsticajne mogućnosti za kupce. O kvalitetu poslovanja i usmerenosti ka potrošaču govore ispunjeni standardi i sertifikati. Dobijanjem ovih Sertifikata od relevantnih ustanova, DOO "HIDRO-ELEKTRO" je potvrdio svojim potrošačima da kupuju proizvode koji su tehnološki ispravni i čiji je kvalitet konstantan. Proizvod imaju potvrde od strane domaćih ili stranih institucija koje su ispitivale bezbednost upotrebe ili kvalitet proizvoda.

naši partneri