dec 19, 2016

Rekonstrukcija i Sanacije Crpne Stanice u Lapovu

D.O.O „Hidro-elektro“ je izvršila sanaciju crpne stanice u Lapovu u maju 2016. godine.
Buster pumpe sa potapajućim pumpama i elktro motorima Franklin Electric za snabdevanja grada Lapovo, gradjevinski, hidro-mašinski i elektro radovi na rekonstrukciji i sanaciji CS. Lapovo