jan 14, 2013

Tržište i marketing

Na osnovu trideset dve godina prisutnosti u JKP – Vodovodima, smatramo da dobro poznajemo tržiste, jer sva naša delatnost se zasniva na saradnji sa stručnim licima zaposlenim u JKP sa kojima aktivno učestvujemo u rešavanju pitanja tehničke opremljenosti i održavanja same opreme.